aboutus

دربارۀ مکفا بیشتر بدانید:

مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان (سهامی خاص)

شمارۀ ثبت:445211

شرکت مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان با نام تجاری مکفا در سال 1392 با هدف حل مسائل فني و حقوقي واحدهاي توليدي به خصوص شرکت هاي دانش بنيان تاسيس شده است. این شرکت عضو کریدور خدمات فناوری پارک دانشگاه تهران در حوزۀ ارائه خدمات مشاوره تخصصی به شرکت های دانش بنیان بوده و تجربۀ کارگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری، ستادهای توسعه فناوری، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران را داشته است. در سال 95 با تشکيل کلينيک مشاورۀ توليد، مکفا ارائۀ راه حل های مالي، فنی و فناوری واحدهاي توليدي را رويکرد اصلي خود قرار داده است و جهت تحقق این اهداف خدمات خود را از طریق واحد های زیر ارائه می کند:

– واحد مالی (ارائه خدمات مشاورۀ اعتباری در زمینه صدور انواع ضمانت نامه، تامین مالی سرمایه در گردش، فروش اعتباری محصولات و خدمات، تامین مالی خرید نسیه مواد اولیه از طریق سایت دنون)

– واحد فنی (تجمیع توانمندی های فنی کشور، ارائه خدمات از طریق سامانۀ هَماوری)

– واحد فناوری (ارائه خدمات مشاوره و اجرای فرایند انتقال تکنولوژی)

سوابق:

  • کارگزار تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1393

  • کارگزاري صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان در اعتبارسنجی شرکت ها و خدمات تخصصی کسب و کار از سال 1392 تاکنون

  • کارگزار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران

  • کارگزار برخی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه خدمات تخصصی کسب و کار

  • کارگزار و مشاور مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران در برپایی فن بازار تخصصی فناوری های شهری مدیریت شهری در سال های 93،94

سوابق تامین مالی:

 

  • شرکت زرين شيمي

تامين اعتبار لازم به ارزش ده ميليارد ريال براي سفارش توليد محصولات کامپوزيتي – مهر 95

  • شرکت نام آوران آذر

تامين مالي به ارزش 2200ميليون ريال براي خريد مواد اوليه – آذر 95

  • شرکت فن آور آمیزه پیشرفته

تامین مالی به ارزش 1200میلیون ریال برای خرید مواد اولیه – بهمن 95