بسط بازار از طریق سامانه صادرات محصولات ایران

ارائه راه حل های توسعه بازار از طریق صادرات محصولات توانمند پلیمری با تکیه بر:

-شبکه بازرگانان داخلی و خارجی
-سامانه معرفی محصولات صادراتی پلیمری

جستجوی دانش و خدمات فنی از طریق سامانه هماوری

ارائه راه حل های فنی، خدمات و محصولات با تکنولوژی بالا از طریق شبکۀ شرکت های فناور و توانمند داخلی.

اعلام نیاز به منابع مالی از طریق سامانه دیوار نقدونسیه

ارائۀ راه حل های مالی و اعتباری با ماهیت سرمایه در گردش و در قالب های:

  • خرید نسیۀ مواد اولیه

  • فروش اعتباری محصولات و خدمات

  • تأمین مالی انواع قراداد فروش

همکاران :

CITC
NanoFund
Itan
utFund
HiTechFund
IrTechFund

خیابان جلال آل احمد، روبه‌روی بیمارستان شریعتی، پلاک3، کدپستی:1411734117

info@mcfa.ir

021-88067587