دریافت خدمات مشاوره فرایند انتقال فناوری

شناسایی، جذب و انتقال فناوری های جدید به داخل کشور و صادرات فناوری های بومی، در حوزه های مختلف صنعتی و به خصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شامل:

  • شناسایی و کسب فناوری های جدید

  • ارائه مناسب ترین روش های انتقال فناوری و استقرار فناوری

  • مذاکره و عقد قرارداد

  • نگهداری و توسعه تکنولوژی

جستجوی دانش و خدمات فنی از طریق سامانه هم آوری

ارائه راه حل های فنی، خدمات و محصولات فناورانه با تجمیع شرکت های توانمند داخلی در زمینه خدمات و تجهیزات صنعتی در هم آوری، شبکه ای برای تجمیع و شناساندن توانایی های موجود در کشور توسط برترین صنعتگران داخلی.

اعلام نیاز به منابع مالی از طریق سامانه دیوار نقدونسیه

ارائۀ راه حل های مالی و اعتباری با ماهیت سرمایه در گردش و در قالب های:

  • خرید نسیۀ مواد اولیه

  • فروش اعتباری محصولات و خدمات

  • تأمین مالی انواع قراداد فروش

همکاران :

NanoFund
Itan
utFund
HiTechFund
IrTechFund
IncoFund
ToseeMobadelat
CPDI
ISTI

خیابان جلال آل احمد، روبه‌روی بیمارستان شریعتی، پلاک3، کدپستی:1411734117

info@mcfa.ir

021-88067587